Zvyšovanie úrazových dávok od 2020

Sociálna poisťovňa upozornila na fakt, že od 1. januára 2021 sa budú zvyšovať úrazové dávky. O koľko sa zvýši úrazová renta? Dozviete sa v tomto článku.

Od 1. Januára 2021 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová a pozostalostná renta sa zvýši o 2,3 %. Vzrastú aj úrazové dávky ako sú jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Jednorazové odškodnenie manžela alebo manželky v roku 202,  bude predstavovať suu 58 712 eur a rovnaká suma prislúcha jednorazovému odškodneniu nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude predstavovať od nového roku 29 356,50 eur.

Náklady spojené s pohrebom v roku 2021 budú predstavovať sumu maximálne 2 936,50 eur.

Zaujímajú vás témy ako financie, investovanie a pod.? Absolvujte náš seminár a dozviete sa oveľa viac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa