Zmeny v II. pilieri sa stali realitou

Rok 2022 bol rokom veľkých zmien v dôchodkovom systéme, ktoré do veľkej miery ovplyvnia príjem na dôchodku. Či pozitívne alebo negatívne, to už má v rukách každý občan SR a každý, kto na Slovensku pracuje alebo podniká.

Štát vytvára systém a ľudia, ktorí ho nepoznajú a nezavedú do svojej praxe, prichádzajú o mnoho peňazí. 

Zmeny v druhom pilieri sú v rámci zmien asi najväčšie a najdôležitejšie. 

Jednotlivé časti novely začnú platiť v rôznych termínoch:

 • Od januára 2023 sa v druhom pilieri znížia poplatky a zavedú sa individuálne garancie v dlhopisových fondoch.
 • Od mája 2023 sa zavedie predvolená investičná stratégia a automatický vstup do druhého piliera.
 • Nové pravidlá pre výplatu dôchodkov z druhého piliera začnú platiť od januára 2024.

Tu sú hlavné body, čo sa zmení v zákone o druhom pilieri:

 1. ZAVEDIE SA PREDVOLENÁ INVESTIČNÁ STRATÉGIA. 

Štát ľuďom odporučí, v ktorých dôchodkových fondoch si majú sporiť. Predvolená investičná stratégia začne platiť od mája 2023.

Hovorí o tom, že sporitelia do päťdesiatky – noví aj súčasní – by mali mať úspory iba v akciovom indexovom fonde. Po päťdesiatke sa podiel majetku v indexovom fonde každý rok zníži o štyri percentá. Sporiteľ môže od DSS chcieť, aby sa mu úspory do dlhopisov presúvali pomalšie.

Niektorým budú presúvať úspory do akcií podľa predvolenej stratégie dôchodkové spoločnosti. Pôjde o ľudí do 54 rokov, ktorí sa o sporenie v druhom pilieri zjavne doteraz nezaujímali, a teda sa ani nedá čakať, že by sa to zmenilo.

Komu DSS presunú úspory do akcií a komu nie. DSS presunú do akcií úspory len tých sporiteľov, ktorí v roku 2023 nebudú mať viac ako 54 rokov. Ficova vláda im v roku 2013 presunula všetky úspory do dlhopisov a odvtedy s tým nič neurobili. Sporitelia môžu presun odmietnuť.

 • Ak bude mať sporiteľ v roku 2023 najviac 54 rokov (rok narodenia 1969 a neskôr): Ak má po zásahu Ficovej vlády v roku 2013 všetky dôchodkové úspory v dlhopisovom fonde, do konca februára sa dozvie, že sa jeho úspory postupne presunú do akcií (akciového indexového fondu) podľa predvolenej investičnej stratégie.
 • Ak bude mať v roku 2023 viac ako 54 rokov: DSS nebudú presúvať úspory týchto sporiteľov, môžu to urobiť kedykoľvek sami. Zmena je v tom, že nové príspevky tých sporiteľov, ktorí od roku 2013 neurobili v sporení žiadnu zmenu, pôjdu do akciového indexového fondu.

Ako sa sporitelia o presune úspor dozvedia? Dôchodkové spoločnosti pošlú vyše 1,7 miliónu sporiteľov v druhom pilieri do konca februára 2023 list, v ktorom im povedia, kde si sporia, či sa ich úspory presunú z dlhopisov do akcií a čo majú spraviť, keď nechcú svoje úspory presunúť.

Kedy sa začnú úspory sporiteľov presúvať? Presun úspor sa začne od mája 2023. DSS budú presúvať úspory do konca roku 2025. Národná banka Slovenska im môže termín presunúť ešte o ďalšie dva roky.

 1. VSTUP DO DRUHÉHO PILIERA BUDE AUTOMATICKÝ

Po novom bude vstup automatický pre ľudí, ktorí začnú prvýkrát platiť dôchodkové odvody a ešte nemajú 40 rokov. Následne budú mať dva roky na prípadné prehodnotenie svojej účasti v tomto dôchodkovom systéme. Automatický vstup má platiť od mája 2023.

No vstúpiť do druhého piliera môžu aj tí, ktorí už pracujú a nemajú ešte 40 rokov.

Ak si občan, ktorý sa automaticky stane sporiteľom v druhom pilieri, nevyberie sám dôchodkovú spoločnosť, po šiestich mesiacoch mu ju podľa abecedného zoznamu priradí Sociálna poisťovňa.

 1. ZMENIA SA PRAVIDLÁ PRE VÝPLATU DÔCHODKOV

Od roku 2024 budú platiť nové pravidlá pre výplatu dôchodkov z druhého piliera. V priebehu prvých asi desiatich rokov na dôchodku (má to byť polovica strednej dĺžky dožitia) vyplatí DSS sporiteľovi polovicu dôchodkových úspor. Pôjde o peniaze z dlhopisového fondu, druhú polovicu im bude ďalej zhodnocovať. Suma, ktorá sa postupne vypláca, nemôže klesať.

Až po zhruba desiatich rokoch si sporitelia povinne kúpia doživotný dôchodok. Výnimkou bude, ak sporiteľ nemá vysoké úspory, tie sa mu postupne vyplatia.

 1. JEDNORAZOVÝ VÝBER ÚSPOR ZOSTANE, ALE ZDANÍ SA

Ak sporiteľovi vyjde dôchodková dávka v dostatočnej výške, môže si zvyšnú časť úspor vybrať jednorazovo alebo v niekoľkých tranžiach. No tieto peniaze sa mu zdania (sadzbou 19 % a 25 %), dnes sa ešte nezdaňujú. Referenčnú sumu dôchodku určí Sociálna poisťovňa.

( K tomuto sa bližšie budeme venovať v závere roka 2023)

 1. V DLHOPISOVÝCH FONDOCH BUDÚ NOVÉ GARANCIE

Dnešné garancie sú na úrovni fondu a sporiteľom nezaručujú, že nakoniec nebudú mať na dôchodkovom účte menej, než tam vložili. Zavedú sa individuálne garancie.

Navrhovaná garancia bude platiť v čase, keď sporiteľ pôjde do dôchodku po 1. januári 2024. Pri odchode do dôchodku sa DSS pozrie na to, koľko peňazí vložil sporiteľ do garantovaného fondu a koľko tam má. Ak tam má viac peňazí, výška programového výberu sa mu bude počítať z nasporenej sumy, ak tam má menej peňazí, ako tam poslal, bude sa počítať z vloženej sumy. Nové garancie nebudú platiť pre dobrovoľné príspevky.

 1. POPLATKY SA ZMENIA

Zruší sa výnosový poplatok a poplatok za vedenie dôchodkového účtu. Ročný poplatok za správu sa v roku 2023 zvýši z 0,3 percenta na 0,45 percenta, v roku 2024 bude 0,425 percenta a potom 0,4 percenta.

 1. ZMENA DSS SA ZJEDNODUŠÍ

Ak sporiteľ bude chcieť zmeniť DSS, nebude musieť ísť do Sociálnej poisťovne a vypýtať si akceptačný list. Tento administratívny krok teda odpadne. Zároveň DSS nemôže vyplácať provízie sprostredkovateľom za získanie klienta od inej DSS.

 1. MINISTERSTVÁ BUDÚ MAŤ VIAC INFORMÁCIÍ O SPORITEĽOCH

Zákon dáva prístup ministerstvám práce a financií k osobným údajom sporiteľov v druhom pilieri.

 1. ZMRAZENIE PRÍSPEVKU 
 2. októbra 2022 parlament zmenou zákona o sociálnom zmrazil príspevku dom II. piliera vo výške 5,5% z hrubej mzdy na roky 2023 a 2024. V roku 2025 sa zvýši na 5,75% a v roku 2026 na konečných 6%.

Na záver: 

Týmto zákonom sa zavŕšila Krajniakova  dôchodková reforma, ktorá:

 • z dlhodobého hľadiska konsoliduje verejné finančné zdroje,
 • obmedzuje slobodné nakladanie s vlastnými peniazmi v dôchodkových pilieroch,
 • šetrí peniaze v štátnej kase,
 • znižuje reálnu výšku dôchodkov.

Preto je tu veľká príležitosť pre nás profesionálov a Akadémiu+, aby sme v tomto čase ešte viac informovali a vzdelávali ľudí o potrebe vlastného riadenia osobného dôchodkového systému. 

Všetky zmeny v dôchodkovom systéme budú  premietnuté už do vynovených preškolení Dôchodok I a II.

Autor článku: Ing. Ľubomír Kraľovanský

Garant – Dôchodok