Zmena komunikácie finančnej správy

Finančná správa mení typ komunikácie od 1. januára budúceho roka  s daňovými subjektmi. Komunikácia bude prebiehať naplno obojsmerne.

Od 1.1. 2022 bude finančná správa komunikovať s daňovými subjektmi, obojsmerne elektronicky. Daňovníci tak už nebudú dostávať tzv. žlté lístky do poštovým schránok, ale finančná správa im bude zasielať, či už rozhodnutia alebo úradné dokumenty, na Ústredný portál verejnej správy. Daňovníci si taktiež budú môcť nastaviť zasielanie notifikácii o novej správe v schránke ÚPVS  a to buď zasielaním oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy.

Ak sa vyskytne situácia, že daňový subjekt nemá schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručenie, zabezpečené doručenie bude cez “Centrálne úradné doručovanie”.

V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cieľom obojsmernej komunikácie je zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu. Daňovníci navyše budú mať lepší prehľad o svojich povinnostiach a budú si tak môcť pozrieť, čo budú potrebovať z domu či z práce a nebudú tak musieť ísť vyzdvihnúť dokument na pošte.