Vyšší príspevok na opatrovanie

Zvyšuje sa príspevok za opatrovanie, osobnú asistenciu ale aj za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb. O koľko sa zvýšia tieto príspevky? 

Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostavajú od 1.júla 2021 vyšší opatrovateľský príspevok. V auguste tohto roka pocítia zvýšenie, po vyplatení opatrovateľského príspevku. Opatrovateľ, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným poistením a je v produktívnom veku, dostane príspevok 508,44 eur, čo predstavuje čistú minimálnu mzdu pre tento rok. Hodinová sadza osobnej asistencie sa tiež zvyšuje na 4,82 eur. 

Zvyšuje sa aj príspevok v zariadeniach sociálnych služieb. S novou výškou príspevku môžu rátať zariadenia sociálnych služieb od januára 2022. Z rezortu práce pôjde na tento účel takmer 15 miliónov eur. Zvýšením tohto príspevku má dopomôcť k lepšiemu fungovaniu systému sociálnych služieb. Takisto rezort týmto spôsobom chce podporiť tento druh práce. Zvyšovanie príspevkov prihliada predovšetkým na vývoj a výšku minimálnej mzdy v tomto roku. Výška záleží aj od odkázanosti konkrétnej osoby na pomoc inej osoby a takisto aj od formy pomoci, či ide o ambulantnú alebo pobytovú pomoc.

Chceli by ste vedieť viac o financiách či investovaní? Absolvujte náš seminár a dozviete sa vždyviac.  

Zdroj: MPSVaR