Vyplácanie Prvej pomoci

od septembra do konca roka

Na základe zmeny Covid automatu, ktorú schválila vláda SR, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude od septembra do konca roka vyplácať Prvú pomoc.

Prvá pomoc je v momentálnej situácii naviazaná na celonárodný Covid automat. Prijímanie opatrení a monitorovanie vývoja pandémie SARS-CoV-2 sa odrzkadlí na úprave podmienok vyplácania príspevkov pre oprávnených žiadateľov. 

Za mesiac júl 2021 budú Prvú pomoc úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplácať bez zmien. Za mesiac august nebude Prvá pomoc vyplácaná. Od septembra do decembra 2021 bude rezort práce pokračovať v podpore udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

V situácii, že by sa epidemiologická situácia na Slovensku zhoršila, vláda SR môže prijať uznesenie, ktorým sa výška vyplácaných príspevkov zvýši. 

Zajímajú vás témy ako sú financie či investovanie? Absolvujte náš seminár a dozviete sa #vzdyviac aj o týchto témach. 

Zdroj: MPSVR SR