V tomto roku už nie je možný emailový odklad daňového priznania

Emailové odklady finančná správa v tomto roku neakceptuje. Toto opatrenie bolo platné iba v minulom roku.

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021, je povinný tak urobiť v lehote od 31.3.2022. Ak zákonom stanovený termín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa dostali do problémov, môžu si predlžiť lehotu na splnenie povinností o 3 mesiace alebo o 6 mesiacov, v prípade príjmov zo zahraničia.

Finančná správa však upozornila, že v tomto roku už nie je možné odklad oznámiť emailom.Tento spôsob bol platný len v minulom roku 2021, ako mimoriadne opatrenie.

Oznámiť predĺženie lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2021 na príslušnom daňovom úrade. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive do 31.3.2022 elektronicky v zmysle zákona.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Finančná správa SR