V roku 2021 sa zvýšili prídavky na deti, ale aj rodičovský príspevok

Od januára 2021 sa zvýšil rodičovský príspevok, ale aj prídavky na deti. O koľko eur či centov sa tieto prídavky zvýšili? Dozviete sa v našom novom článku.

Rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a teda majú nárok na materskú dávku, ide o nárast o 8,10 eur. V roku 2020 to bolo 370 eur, v tomto roku rodič dostane 378,10 eur.

Pre rodičov, ktorí pred rodičovskou dovolenkou nepracovali dostanú o 100 eur menej. V roku 2020, základná výška rodičovského príspevku predstavovala 270 eur. Od januára sa táto suma zvýšila presne o 5,90 eur na 275,90 eur.

Takisto sa zvýšila výška prídavkov na dieťa. Prídavok na dieťa sa poskytuje rodičom detí, ktoré ešte neukončili povinnú školskú dochádzku, alebo pokračujú v štúdiu na strednej či vysokej škole, avšak len do dovŕšenia 26 roku života. Od januára sa zvýšil prídavok z pôvodných 24,95 eur na 25,50 eur. 

Nárasty príspevkov súvisia so zvýšením životného minima o 2,2 %.

Zaujíma vás téma financií alebo investovania? Absolvujte náš seminár a dozviete sa viac aj o týchto témach.