Upravený odhad prepadu ekonomiky v roku 2020

Národná banka Slovenska už v marci predstavila projekciu ekonomického vývoja. Na základe spresnených odhadov aktualizovala túto projekciu práve v týchto dňoch.

Ekonomika by v roku 2020 mala skĺznuť do hlbokej recesie. Prepad ekonomiky by mal byť v rozpätí 5,8 % až 13,5 %. Na rozdiel od marcovej predikcie sa odhady posunuli k negatívnejším výhľadom. Najpravdepodobnejší pokles by sa mal pohybovať okolo 9 %.

NBS odhaduje najväčší pokles domácej, ale aj globálnej ekonomiky, v 2. štvrťroku. Po tomto prepade by však malo nastať dynamické oživenie v tvare písmena “V”. K tomuto oživeniu by mal prispieť zahraničný, ale aj domáci dopyt. V takom to trende by sa malo pokračovať aj v ďalších rokoch.

Vplyvom recesie by malo na pracovnom trhu ubudnúť približne 46 tisíc až 100 tisíc pracovných miest. Avšak prijaté opatrenia by mohli zabrániť strate približne 50 tisíc pracovných miest.V tomto roku by mali poklesnúť aj mzdy, v dôsledku menej odpracovaných hodín či absencia odmien.

V nasledujúcich rokoch, s rastom ekonomiky by sa mal obnoviť aj rast zamestnanosti a miezd.

Zdroj: Národná banka Slovenska