Formulár bol úspešne odoslaný.

ĎAKUJEME.

Platbu za vstupný seminár alebo preškolenie uhraďte PREVODOM NA ÚČET následovne: 

 IBAN: SK85 0900 0000 0051 6461 5645

VARIABILNÝ SYMBOL: uveďte Váš dátum narodenia bez bodiek, napr.:25. január 2000 uvedťe ako  25012000

POZNÁMKA: uveďte vaše MENO a PRIEZVISKO – NÁZOV WEBINÁRU, napr.: JOZEF MRKVIČKA – VSTUPNÝ WEBINÁR

Ak máte záujem prihlásiť sa na ďalší seminár, prosím kliknite na tlačidlo nižšie: