Sporenie a investovanie, poznáme rozdiel?

Veľa ľudí nevidí žiadny rozdiel, medzi investovaním a sporením. V tomto článku sa dozviete, hlavné rozdiely, pretože sporenie a investovanie sú dva rozdielne spôsoby, čo urobiť so svojimi peniazmi.

Sporenie môžeme nazvať aj istým kumulovaním úspor v bankách. Má veľmi nízke a garantované zhodnotenie, ale môžete sa k svojim peniazom dostať, kedykoľvek chcete. Sporenie je výhodnou voľbou pre udržanie si krátkodobej rezervy, v prípade vyskytnutia nečakanej situácie. Značný rozdiel je, že pri sporení si odkladáte istú sumu na pravidelnej báze, čo pri investovaní až tak nefunguje. Do investovania by sa mal človek pustiť až vtedy, ak má vytvrenú rezervu, na nevyhnuté výdavky.

Najčastejšími produktmi pre sporenie,  sú bežné účty, sporiace účty alebo termínované vklady. Pri investovaní sú to investičné nástroje, ako investičné zlato, podielové fondy, dividendy, atď.

Avšak dobré sporenie je základom, pre dobré investovanie. A preto najideálnejšou variantov je skĺbenie sporenia a investovania. Ak máte dostatočnú finančnú rezervu, nemusíte si robiť ťažkú hlavu z prípadných poklesov.

A koľko by malo predstavovať sporenie? Odborníci trvdia, že každý mesiac by si mal človek odložiť 10% zo svojho mesačné príjmu. Je však dôležité vytvoriť si návyk a zotrvať pri ňom. Pretože ak si nebudee odkladať pravidelne, žiadna úspora sa nám nevytvorí.

Zaujala vás táto téma? Chceli by ste vedieť viac informácii o možnostiach ako zhodnotiť vaše peniaze? Máte super príležitosť zúčastniť sa nášho semináru, kde sa venujeme hlavne týmto témam.