Aká je prvá sociálna pomoc v čase pandémie?

 

Mimoriadna situácia si vyžaduje rad opatrení, ktoré v týchto dňoch schválila vláda SR. Týka sa to zmien v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, príspevku na mzdy zamestnancov, ako aj príspevku na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov.

Predĺženie vyplácania OČR

Počas celého obdobia starostlivosti o dieťa z dôvodu uzatvorenia škol, ale aj predškolských zariadení, novela zákona o sociálnom poistení prináša predĺženie vyplácania ošetrovného. Bude sa to týkať rodičov detí do 11 rokov, alebo rodičov detí do 18 rokov, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté. Rodičia detí, z týchto vekových kategórii nebudú potrebovať potvrdenie od lekára. Čerpať ošetrovné však budú môcť aj rodičia detí do 16 rokov.

Výhodnejšie podmienky pre zamestnávateľov

Vláda úpravou novely zákona o službách zamestnanosti, vytvára priestor, aby vedela poskytnúť výhodnejšie podmienky najmä tým zamestnávateľom, ktorí sa napriek ťažkej situácii rozhodnú neprepustiť pracovníka/pracovníkov. Konkrétne to bude príspevok na podporu udržania pracovného miesta. Toto opatrenie bude platiť aj pre zamestnávateľov, ktorí museli prevádzku zavrieť z dôvodu straty odbytu alebo pri problémoch na strane dodávateľov, takisto aj pre živnostníkov, ktorí museli svoju prevádzku zatvoriť na základe nariadenia krízového štábu. Výšku príspevku a presné podmienky, určí vláda po schválení zákona.

Nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou

Doteraz prvých 10 dní platil práceneschopnosť, vo výške 55% denného vymeriavacieho základu, zamestnávateľ. Toto sa mení a bude vyplácaná od prvého dňa Sociálnou poisťovňou, hlavne z dôvodu situácii, keď zamestnanec musí zo dňa na deň odísť do karantény.

Z dôvodu mimoriadnej situácie MPSVR SR navrhuje občanom, aby si v tomto období podali žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného podpisu.

zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR