Prvá pomoc v mesiacoch január a február

Presúva sa účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce. Počas mesiacov január a február 2022 bude zamestnancom a živnostníkom poskytovaná Prvá pomoc. Aké to bude mať podmienky?

Termín účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce sa presúva na 1. marec. Príspevky sa vyplácajú spätne v rovnakom režime ako zamestnávatelia vyplácajú zamestnancom mzdy,  tak o výške príspevkov bude môcť vláda rozhodnúť do konca januára.

Dochádza aj ku úprave podmienok čerpania Prvej pomoci od januára 2022. Novela zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z Projektu Prvá pomoc, povinný zápis do registra partnerov verejného sektora.

Túto povinnosť budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiac január a február 2022 alebo samostatne, ak poskytnutá finančná pomoc prevýši sumu 100 000 eur. Platí to aj pre tých, ktorým za január a február 2022 má prísť súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. Tým pádom žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci v súčasnosti, teda za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: MSPSVAR