Pripravované zmeny v dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje zmeny v dôchodkovom sporení. O aké zmeny sa jedná? 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predloží návrh zákona, ktorým chce motivovať ľudí k dobrovoľnému sporeniu na dôchodok v treťom pilieri a zároveň rozšíriť možnosti výberu správcu dôchodkových úspor. Rezort týmto krokom plní záväzky Slovenska vyplývajúce z Ústavy SR, programového vyhlásenia vlády, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a odporúčania OECD. 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak, sa vyjadril, že ministerstvo sleduje trend nedostatočnej úrovne dobrovoľného dôchodkového sporenia na Slovensku, preto chce vylepšiť všetky tri piliere dôchodkového systému. “Chceme taký dôchodkový systém, pri ktorom budú mať ľudia istotu, že dostanú spravodlivé dôchodky, ktoré budú rásť. Preto navrhujeme navrhujeme zlepšenie sporenia v treťom pilieri tak, aby štát pomáhal ľudom so sporením formou dôchodkovej prémie a oslobodenia príspevkov zamestnávateľov od zdravotných odvodov.

Štatistiky ukazujú, že pravidelne a dobrovoľne si na dôchodok prispieva len 32 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Do tretieho piliera si najčastejšie ľudia prispievajú len 15 eur mesačne. 
V rámci krajín OECD je úroveň podpory dobrovoľného dôchodkového sporenia zo strany štátu na Slovensku jednou z najnižších. 

Ministerstvo ďalej navrhuje zaviesť priamu podporu v podobe dôchodkovej prémie Tá by mala byť odstupňovaná od súčtu ročnej výšky príspevku sporiteľa. Rozšírenie okruhu poskytovateľov osobného dôchodkového produktu je tiež návrh tohto zákona. Poskytovateľmi by mohli byť dôchodkové správcovské spoločnosti, banky, poisťovne či obchodníci s cennými papiermi. 

Každá plnoletá fyzická osoba bude mať nárok na osobný dôchodkový produkt nasporené finančné prostriedky budú účelovo viazané. Tieto prostriedky budú môcť sporitelia čerpať pri odchode do dôchodku alebo pri ťažkej životnej situácii. 

Zaujímajú vás témy ako sú financie či investovanie. Absolvujte náš vstupný seminár a dozviete sa viac.

Zdroj: MPSVR SR