Prevoz finančnej hotovosti

Od 3. júna začínajú platiť v Európskej únií platiť prísnejšie pravidlá pre prevoz finančnej hotovosti z alebo do tretích krajín. Čo všetko sa bude počítať do finančnej hotovosti?

Doteraz platilo, že ak cestujete so sumou 10 tisíc eur a viac, alebo ekvivalentom v inej mene, bez vyzvania to musíte ohlásiť hraničnému colnému úradu. Od 3. Júna sa do sumy 10 tisíc eur a viac budú zaraďovať aj zlaté mince s obsahom zlata najmenej 90 %, zlaté tehly, nugety alebo hrudy s obsahom zlata najmenej 99,5 %. Spadať do tejto hodnoty budú aj šeky, cestovné šeky, vlastné zmenky, peňažné poukážky bez uvedeného príjemcu, bankovky a mince, ktoré nie sú v súčasnosti v obehu, ale je ich možné vymeniť v centrálnej banke.

Pri podozrení, že finančné prostriedky majú súvis so spáchaním trestného činu môže finančná správa tieto prostriedky zadržať.

Prevoz finančnej hotovosti musí občan oznámiť aj v prípade, že ju posiela poštou, leteckou námornou cestnou alebo železničnou dopravou cez hranice EÚ.

Finančná správa ďalej informuje, že na bratislavskom letisku sa stretávajú príslušníci FS pomerne často. V minulom roku to bolo 10 prípadov záchytu dovozu peňažných prostriedkov, pri ktorých si cestujúci nesplnili povinnosť ohlásenia.

Na kontrolu finančnej hotovosti, slúžia príslušníkom FS zariadenia (čítačky) aj s detekciou pravosti jednotlivých mien. Chráni sa tak prieniku falošných peňazí na územie EÚ.

Zaujíma vás téma financií? Absolvujte náš online webinár a dozviete sa viac aj o týchto témach.

Zdroj: Finančná správa