Predĺženie nemocenských dávok práceneschopným od 1.5.2021

Sociálna poisťovňa predlžuje poberanie nemocenskej dávky práceneschopným poistencom od 1.5.2021. Čo poistenec potrebuje splniť na to, aby mu bolo predĺžené obdobie poberania nemocenského?

Poistenci mohli poberať nemocenskú dávku maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu poberať aj dlhšie, najviac však môže byť predĺžená o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať. Lekári Sociálnej poisťovne posúdia či poistenec splnil podmienky a určia dĺžku predĺženia dávok.

Pobočka následne automaticky vyplatí dávku, za obdobie, ktoré posudkový lekár stanovil.

O predĺženie poberania nemocenského môže poistenec požiadať od 1. mája 2021 pomocou určeného tlačiva.

Poistenec musí splniť niekoľko podmienok:

  • jeho dočasná pracovná neschopnoť musí trvať
  • dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou
  • je predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou

Zaujíma vás téma financií alebo investovania? Absolvujte náš online webinár a dozviete sa viac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa