Pre koho je určený osobný dôchodkový produkt? 

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte schválila vláda v januári tohto roka. Čoho sa bude týkať?

Dôchodkové úspory si bude možné preniesť naprieš hranicami členských krajín Európskej únie. 
Tento návrh predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SLovenskej republiky (MPSVR). Návrh zákona je vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých členov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. 

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je reakciou na zvýšenú mobilitu pracovníkov v rámci Európskej únie tak, že prináša možnosť preniesť si dôchodkové úspory cez hranice členských krajín. Tento produkt je vhodný najmä pre občanov, ktorí počas života pracujú vo viacerých európskych krajinách.

Tento produkt je vyhovujúci aj pre živnostníkov, ktorí si svoje sporenie môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ.  Každá plnoletá fyzická osoba má dôchodkový produkt nárok. SPoritelia budú mať nárok na spôsob výberu nasporených peňazí či už vyplácania dôchodky alebo programového výberu či jednorazového vyrovnania.

 Návrh tiež stanovuje, aby sa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uplatnil rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa