Podnikatelia môžu žiadať o dotáciu na nájomné ak sú zasiahnutí treťou vlnou

Ministerstvo hospodárstva opäť spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. Dokedy môžu podnikatelia požiadať o dotáciu?

Vyplácanie dotácií sa bude týkať prevádzok, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené fungovanie počas tretej vlny pandémie. Podnikatelia už môžu podávať elektronické žiadosti.

Aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze budú žiadať prostredníctvom prenajímateľov.

V akej výške bude dotácia?

Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom- najviac vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť toto nájomné v rovnako vysokých pravidelných mesačných splátkach do 48 mesiacov. 

O dotáciu môžu podnikatelia žiadať do 28.2.2022. Disponibilný objem zdrojov na rok 2021/2022 na výzvu je 10 mil. eur.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR