Podľa prognózy klesne

ekonomika v roku 2020 o 9,8 %

V dôsledku globálnej pandémie klesne ekonomika  v roku 2020 o 9,8 %. Zasiahnuté krajiny prijali opatrenia, obmedzujúce spoločenský kontakt, ktoré chránili zdravie obyvateľstva, ale priniesli značné ekonomické náklady.

 

Na Slovensku sa ekonomická aktivita spomalila už v prvom štvrťroku. Prudko sa zhoršil zahraničný obchod a znížili sa investície. V druhom štvrťroku sa očakáva, že výkon ekonomiky dosiahne dno, k poklesu priemyselnej a stavebnej aktivity sa pridá aj spotreba domácností. Najviac budú zasiahnuté sektory ubytovania, stravovania a maloobchodných tržieb. Obmedzenia sa dotýkali aj predaja automobilov či oblečenia. Vyššie tržby v supermarketoch, lekárňach a drogériách čiastočne tlmia výpadok spotreby.

Ekonomika ostane podchladená a predkrízovú úroveň doženie až ku koncu roku 2022. Negatívnym rizikom, je však opätovné rozšírenie nákazy, čo by recesiu viac prehĺbilo. Hospodárstvo by v takom prípade pokleslo až o 12,4 %.

Zdroj: Ministerstvo financií SR