Plánovaný odklad odvodov za január

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predložil úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase prebiehajúcej pandémie. Splatnosť odvodov sa aj za január posúva.

 Zmena sa týka platby poistného pre samostatne  zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Splatnosť odvodov za január 2022 sa teda posúva na 31.marec 2025. 

Odklad odvodov môžu využiť zamestnávatelia a povinne poistené SZČO, ktorým v dôsledku súčasnej krízovej situácie poklesli podnikateľské príjmy či inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 %. Podmienky teda ostávajú nezmenené, ako to bolo j v predchádzajúcich mesiacoch.

Ide však len o odvody na sociálne poistenie, nie na zdravotné poistenie (v zdravotnom poistení nie je v tomto smere žiadna odchylná úprava, postupuje sa teda bežným spôsobom). Odložené odvody u zamestnávateľa sú len tie, ktoré je povinný platiť samotný zamestnávateľ, t. j. netýka sa odvodov za zamestnanca, ktoré odvádza za neho zamestnávateľ (a ktoré mu zráža zo mzdy). 

Schválený odklad úhrady poistného sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii 3 a 4. 

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa