Pandemické OČR a PN počas apríla 

Od 1. do 30. apríl 2021 môžu občania čerpať zvýšenú pandemickú PN a OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu. Tento zákon schválil parlament, ktorým rozširuje a zvyšuje finančnú pomoc pre ekonomicky citlivejšie skupiny ľudí. 

Dodržiavanie karanténnych opatrení, je kľúčové pri znižovaní rizika šírenia a prekonania tohto náročného obdobia. Zvýšený príspevok pandemickej PN alebo OČR sa približuje plnohodnotnej čistej mzde. Výška maximálnej pandemickej PN bola pred tým 1224,30 eur tá sa zvýšila na 1669,50 eur. 

Parlament spresnil aj úpravu nároku na priznanie covidových príplatkov pre zamestnancov. Príplatok je možné uplatniť ak sa zamestnanec pri výkone svojej práce nakazil ochorením COVID-19. Nárok na úrazový covidový príplatok bude mať každý zamestnanec, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19 pri výkonne činnosti, z povahy ktorej vyplýva väčšia miera rizika vzniku ochorenia.

Príplatok bude zamestnancovi vyplatený od prvého dňa nástupu na pandemickú PNku. Zamestnanec môže čerpať zároveň aj úrazový príplatok vo výške 25 % hrubého denného príjmu a pandemickú PNku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. 

Zaujíma vás téma financií? Absolvujte náš online webinár a dozviete sa viac aj o financiách či investovaní.