Pandemická PN alebo OČR, kto má na ňu nárok?

Od 1.9.2020 sa zmenilo čerpanie tzv. pandemickej PN alebo OČR. Ktorý poistenec má na ňu nárok a ako sa dá vybaviť?

Nárok na pandemickú PN, má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo aj dobrovoľne poistená osoba, ktorá je dočasne práce neschopná z dôvodu karantény alebo izolácie, a ošetrujúci lekár to potvrdil.

Ak sa poistenec vracia z rizikovej krajiny je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu. PO príchode z rizikovej krajiny je potrebné sa registrovať  a následne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára ( telefonicky alebo e-mailom) a ten vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie. Lekár zašle doklady a telefónne číslo Sociálnej poisťovni, ktorá následne kontaktuje poistenca na vyplnenie žiadosti. Zamestnanec by však mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa o tom, že je v karanténe.

Kto má nárok na OČR po 1. septembra?

Rodič nemôže nechať svojvôlne dieťa doma, ak sa obáva pandémie. Porušil by tým školský zákon. Pandemické OČR teda môže byť vyplatené osobám, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov ( do 18 rokov pri deťoch s dlhodobým nepriaznivým stavom), ktorých trieda bola uzavretá riaditeľom školy. Pandemické OČR bude vyplatené aj rodičom ktoré sa starajú o dieťa do 16 rokov, ktorému sa náhle zmenil zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu potvrdil potrebu ošetrovania.

U detí, ktoré navštevujú materskú školu, nastala rovnaká situácia a to od 23.9.2020. Rodič dieťaťa má nárok na pandemické ošetrovné len v prípade, že materská škola je uzavretá na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Rodič nemôže nechať dieťa doma, z obavy z pandémie.

Zaujíma vás téma finančného vzdelávania? Príďte na náš seminár a dozviete sa viac nie len o financiách.

Zdroj: Sociálna poisťovňa