Oznámenie o odklade daňového priznania emailom

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emialom, môžu všetky daňové subjekty, aj povinne elektronicky komunikujúci klienti. Informovala o tom finančná správa hneď potom, ako túto zmenu schválil parlament. 

Daňovníkom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok ostáva už len dnešný deň. Lehota bola stanovená na stredu 31. marca. Ak sa dostali z dôvodu pandémie do problémov alebo nestíhajú daňové priznanie podať, môžu oznámiť finančnej správe predĺženie lehoty o tri mesiace. V prípade príjmov zo zahraničia, o šesť mesiacov. Schválenie návrhu zákona parlamentom tento proces zjednoduhšil. Stačí, ak daňovníci pošlú oznámenie o predĺžení emailom.

Týmto opatrením sa má obmedziť mobilita občanov, ale má slúžiť aj ako urýchlnie komunikácie s finančnou správou.

Email adresovaný finančnej správe by mal obsahovať:

– meno, priezvisko a dátum narodenia

– DIČ alebo rodné číslo

– adresa trvalého pobytu

– nová lehota podania

– obchodné meno a IČO

Zaujímajú vás témy ako financie či investovanie? Absolvujte náš online webinár a dozviete sa viac aj o týchto témach.

Zdroj: Finančná správa