Otec na materskej, aká bude zmena od 1.5.2021?

V novele zákona  sociálnom poistení nastáva zmena. Od 1.5.2021 bude vypustená podmienka prevzatia do starostlivosti.

Materská dávka je nemocenská dávka, ktorá je vyplácaná Sociálnou poisťovňou. Je vyplácaná matke dieťaťa ale prípadne inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (napr. otec) alebo inej fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Od 1. mája 2021 už nebude podmienkou prevzatie dieťaťa do starostlivosti otca a matky. Otec má teda nárok na materské v prípade, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa, matka nepoberá rodičovský príspevok. Pred podaním žiadosti o materské bol otec nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať dohodu otca s matkou  o prevzatí dieťaťa do starostlivosti.

Nemocenské poistenie, ktoré je vyčíslené na 270 dní, nemusí byť z posledných dvoch rokov, ale môže to byť aj z dlhšieho obdobia pred žiadosťou.

V platnosti ostáva aj to, že otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Zaujíma vás téma financií alebo rôzne témy, ktoré súvisia s finančnou gramotnosťou? Absolvujte náš online webinár dozviete sa viac.