Odloženie splátok úverov je už schválené

 

Poslanci NR SR schválili návrh, o odložení splátok úverov pre spotrebiteľov a malým a stredným podnikateľom. Spotrebiteľské úvery a hypotéky v bankách, bude možné odložiť si splátky o 9 mesiacov a v nebankovkách a lízingových spoločnostiach maximálne 6 mesiacov.

Aké sú podmienky odloženia splátok?

– Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní, ku dňu doručenia žiadosti.

– Dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Každá banka je povinná informovať klienta o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Sú to najmä informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok či o výške úrokov. Je však dôležité spomenúť, že s odkladom splátok sú spojené isté povinnosti a že odklad splátok neznamená ich odpustenie. Zákon upravuje aj platbu bezkontaktne a to zvýšením platieb zo súčasných 20 eur na 50 eur.

Ďalšie opatrenie, o ktorom informoval podpredseda vlády, minister financií a minister práce, má pomôcť firmám, ktoré museli zatvoriť svoje prevádzky z rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR. Tieto firmy budú oslobodené od odvodov zamestnávateľa za mesiac apríl.

Zdroj: Ministerstvo financií SR