Od nového roka sú zjednodušené niektoré povinnosti pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov

Od 1. januára 2021zjednoduší zamestnávateľom a zamestnancom komunikáciu so Sociálnou poisťovňou niekoľko postupov. Čo všetko prináša novela zákona o sociálnom poistení?

Od 1.januára sa zamestnávateľ nemusí odhlásiť z registra zamestnávateľov vedeného Sociánou poisťovňou do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Sociálna poisťovňa ukončí registráciu automaticky po odhlásení posledného zmestnanca.

Povinnosťou nie je ani oznamovať Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch zamestnanca. Napríklad priezviska, stavu, miesta trvalého pobytu a pod. Tieto zmeny údajov budú získané z registra fyzických osôb.

Zmenu údajov o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného pracovného vzťahu k zamestnávateľovi, nebude potrebné oznamovať.

Závadza sa aj princíp druhej šance pre fyzickú, ale aj právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v určených lehotách. Ak dodatočne povinnosť splní v ďalšej sedemdňovej lehote, tak Sociálna poisťovňa neuloží pokutu.

Zajímajú vás témy ako financie a investovanie? Absolvujte náš seminár a dozviete sa viac aj o týchto témach.

Zdroj: Sociálna posiťovňa