Od januára 2022 bude platný trvalý kurzarbeit

Zákon o podpore v čase skrátenej práce, bude platný od 1. januára 2022 a bude upravovať trvalý kurzrbeit na Slovensku. Pre koho bude platiť? 

Podporu zo systému skrátenej práce bude môcť získať každá fyzická či právnická osoba, ktorá je považovaná za zamestnávateľa. Nato, aby podporu zamestnávatelia dostali musia spĺňať podmienky. Ak zamestnávateľ nevie prideliť prácu najmenej jednej tretine zamestnancov, v rozsahu 10 % pracovného týždňa. Táto podpora sa nevzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby. 

Vonkajšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť podnik, a nazáklade ktorých môžu požiadať o pomoc, sú napríklad: výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna situácia alebo mimoriadna okolnosť.
V prípade vyskytnutia jednej z týchto možností, má podnik právo požiadať o štátnu podporu. Musí mať však uhradené sociálne poistenie či dohodnuté splátky za najmenej 24 kalendárnych mesiacov. 

Zamestnávateľom sa bude poskytovať podpora v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý je poskytovaná podpora. 

Zamestnávateľ bude môcť čerpať podporu v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 o sebe nasledujúcich mesiacov. V prípade zhoršenia situácie a okolností sa môže toto maximálne obdobie predĺžiť.

Chceli by ste vedieť viac o financiách či investovaní? Absolvujte náš vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.