Od 1.1. 2022 bude pandemický rodičovský príspevok zrušený

Vláda schválila zrušenie pandemického rodičovského príspevku. Ako bude vyplácaný tento príspevok tým, ktorí ho ešte poberajú?

Pandemický rodičovský príspevok pomohol v čase zhoršenej epidemiologickej situácie tým rodičom, ktorí by si po ukončení vyplácania klasického rodičovského príspevku nemohli zabezpečiť príjem vlastným pričinením. Toto opatrenie splnilo svoj účel a pomohlo cca 24 000 rodičom. Od začiatku poskytovania pandemického rodičovského príspevku až k 31.10.2021 ho poberalo 24 371 osôb na  25 176 detí v celkovej výške 56 681 033,16 eura.

Vládne nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2022, čo v praxi znamená, že posledný raz dostanú rodičia vyplatený pandemický rodičovský príspevok za mesiac december 2021 v januári 2022.

Nárok na pandemický rodičovský príspevok mali tie osoby, ktorých dieťa  tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemali nárok na príjem zo závislej činnosti, náhradu mzdy, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo neboli poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevku na opatrovanie na toto dieťa, alebo nemali nárok na rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR