Nárast životného minima

Od 1. júla 2021 sa mení výška životného minima pre plnoletú osobu a zvýši sa o 3,23 eur na 218,06 eur mesačne. Táto zmena životného minima ovplyvňuje exekučné zrážky z dôchodkovej dávky a rozhodovanie o vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. 

Sociálna poisťovňa bude od júla 2021 poukazovať vyšší dôchodok tým dôchodcom, ktorým z dôchodkov vykonáva exekučné zrážky. Dôchodcom totiž musí ostať toto životné minimum po vykonaní zrážok. 

Predčasný starobný dôchodok

Na to, aby poistenec mal nárok o predčasný starobný dôchodok, musí výška vypočítaného predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého žiada priznanie, presahovať 1,2 násobku životného minima. Od 1. júla tým pádom vzniká nárok na predčasný dôchodok od sumy 261,70 eur mesačne. 

Na základe nárastu sumy životného minima sa má od budúceho roku zvýšiť suma daňového bonusu na dieťa. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa vo veku 6 až 15 rokov, má stúpnuť o 64 centov na sumu 43,60 eur a na dieťa do 6 rokov má prísť k zvýšeniu o 70 centov na 47,14 eur. Pre dieťa nad 15 rokov sa má zvýšiť o 34 centov na 23,56 eur. Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku do 6 rokov dosahuje dvojnásobok základnej sumy, vo veku od 6 do 15 rokov bude budúci rok tvoriť 1,85 násobku základnej sumy a na dieťa vo veku nad 15 rokov daňový bonus predstavuje základnú sumu, čo bude budúci rok 23,56 eur.

Zaujíma vás téma financií a investovania? Absolvujte náš seminár a dozviete sa viac aj o týchto témach.