Modernizácia Sociálnej poisťovne

Schválením Národnej rady Strategických zámerov Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026 sa začne modernizácia systémov, aby sa sa mohla stať skutočne prokliensky orientovanou inštitúciou. Aké zmeny by mali nastať? 

Zameranie modernizácie by malo byť hlavne v prospech klientov a zvyšovaniu ich spokojnosti postupnou elektronizáciou služieb. Klienti to pocítia hlavne v odbúraní administratívnej záťaže pri riešení životných situácii. Zjednoduší sa hlavne vzájomná komunikácia a skrátia sa lehoty vyriešenia požiadaviek.

Pripravovaná je elektronická práce neschopnosť (ePN-ka), ktorú lekár odošle priamo do Sociálnej poisťovne a poistenec už nebude musieť doručovať papierový doklad zamestnávateľovi. Ďalšou novinkou je zavedenie elektronickej zložky klienta. Bude slúžiť na správu a spracovanie, vstupných a výstupných dokumentov, ktoré sa týkajú klienta. Tieto inovácie budú klientom šetriť svoj čas, ktorý by strávili cestou do pobočiek či opačne. Pandemická situácia tiež ukázala, že elektronická komunikácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu zdravotných rizík a zvýšenia bezpečnosti. 

Sociálna poisťovňa na informovanie o prichádzajúcich zmenách využije nový webový portál orientovaný na životné situácie poistencov, aktívnu komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, priamu komunikáciu s klientom a ďalšie možnosti. 

Modernizácia by mala nastať aj v procesoch, ako je rozvoj internetových informačných systémov, elektronizácia smerovom dovnútra, ktorá by mala znížiť prácnosť úkonov a zabezpečiť ich zjednodušenie a skvalitnenie. 

Zaujímajú vás informácie z sveta financií a chceli by ste vedieť viac? Absolvujte náš seminár, v ktorom sa dozviete množstvo nových informácií zo sveta financií a investovania.Zdroj: Sociálna poisťovňa