Miernejšie podmienky odkladu platenia dane, kto ich využíva?

Daňovníci, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie, majú možnosť odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Finančná správa tak chce byť ústretovejšia i v dôsledku pandémie.

Daňovníci už ja v minulosti mali možnosť odkladu platenia dane, či zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností ako vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy či záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3 000 eur. Podmienky sa výrazne zmiernili.

Skrátená bola aj lehota, v prípade nedodržaní podmienok uvedených v rozhodnutí správcu dne. Dôležité je dodržiavanie novej lehoty na zaplatenie splátky alebo odloženej dane. Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo splátky najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne. K septembru tohto roka využilo odloženie platenia dane alebo platenia dane v splátkach 2 751 subjektov. V roku 2020 to bolo 1 097 daňovníkov a 2019 405 subjektov. Celková suma predstavuje 24,6 milióna eur. Za rok 2020 to bola suma 9,37 milióna eur.

Chceli by ste vedieť viac o financiách? Absolvujte náš vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac zo sveta financií.

Zdroj: Finančná správa