V rámci “Lex korona” ministerstvo financií predstavilo niekoľko opatrení

 

Ministerstvo financií SR predstavilo opatrenia, ktoré boli následne schválené ministrami na rokovaní vlády.  Lex korona je balík opatrení, ktorý je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá.

Zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom nebude ľahké. Tieto návrhy by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom, ale aj malým a stredným firmám. Taktiež, tieto opatrenia majú obmedziť byrokraciu, ale aj ušetriť podnikateľom finančné prostriedky.

V daňovej oblasti zavádza Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, výročných správ a účtovných uzávierok.

Hlavným cieľom je, čo najviac odbremeniť podnikateľov od povinností. Ďalším z opatrení je zastavenie daňových exekúcii a niektorých daňových kontrol, ktoré sú realizované finančnou správou.

Opatrenia sa týkajú aj tretieho sektora. Neziskové organizácie sa nemusia báť, že prídu o darované 2 % resp. 3 % z dane z príjmu.

Malým a stredným podnikom pomôže rezort, formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaných zo strany Exportno-importnej banky SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Miest a obcí, ale aj územných celkov, sa taktiež dotknú opatrenia vlády. Tieto opatrenia dovoľujú samosprávam až dokonca roka 2021 využívať na bežné výdavky aj financie z rezervných fondov, kapitálových príjmov a úverov.

 

Zdroj: Ministerstvo financií SR