Viera Timková

„Úspešný môže byť každý, kto sa o tejto možnosti byť úspešný dozvie.“

Viera Timková – v spoločnosti Akadémia+ pôsobí ako TOP manažér v Košickom regióne a lektor prednášky týkajúcej sa investíciám. Finančnému vzdelávaniu sa venuje už naozaj dlho – po dobu 19 rokov.

v.timkova@vzdyviac.sk

Na otázku, čo ju na práci vo finančnom sektore najviac fascinuje, pani Timková odpovedá: „Je to samotné pochopenie finančnej gramotnosti, ktoré spočíva v schopnosti využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny.“

Hlavným významom prednášky INVESTÍCIE II je nadviazať na všeobecné informácie o problematike a pravidlách investovania. Jej úlohou je pomôcť bežným ľuďom vziať investície do „vlastných rúk“, zostaviť si vlastné výnosné portfólio, vyhnúť sa investičným chybám, vybudovať si pasívny príjem a efektívne sa tak postarať o svoju finančnú budúcnosť.

Ako správny profesionál si uvedomuje potrebu neustáleho rastu, práce na sebe, a v najbližšom období sa chystá k pozitívnej zmene pravidelne motivovať aj svoje okolie. Vo voľnom čase sa venuje športu, turistike i cestovaniu.

Učarovala jej hlavne plavba plachetnicou, z ktorej tak má možnosť vidieť krajiny, ostrovy, zátoky a pláže. Nezanevrie na dobrodružnú povahu, no pokojný výhľad zo zakotvenej lode v prístave ju nadchýna rovnako.

Profesionál s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti financií, aj tak sa dá zhrnúť vizitka nášho ďalšieho lektora, ktorý sa stará o dobré meno spoločnosti Akadémia+. Prajeme, čo najviac možnosti ďalšieho osobného i kariérneho rastu a #vždyviac príležitosti pre správne investície. 

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

13 + 7 =