Tomáš Turcer

“Každý sme produktom svojho vlastného myslenia.”

Tomáš Turcer – V Akadémii+ zastáva funkciu manažéra. V oblasti finančného vzdelávania sa pohybuje už 5 rokov a momentálne pôsobí v mestách Čadca, Žilina, Nitra, Prievidza a Bratislava.

t.turcer@vzdyviac.sk

“Mojim cieľom je pomáhať ľuďom z pohľadu finančnej gramotnosti a osobnostného rozvoja. Rád mením myslenie ľudí k pozitívnejšiemu pohľadu na seba samého. Baví má meniť presvedčenia ľudí a zdieľať spolu s nimi spoločne úspechy. Baví má posúvať hranice. Baví má robiť tento svet lepším miestom. Baví má žiť každú sekundu.”

V najbližšom čase by sa Tomáš rád posunul na pozíciu 8.

Tomáš je lektorom prednášok Obchodné zručnosti a Timemanagement. Prednáška Obchodné zručnosti, ktorej je náš lektorom aj garantom, naučí poslucháčov novým zručnostiam, ktoré im otvoria nové možnosti nie len vo svete peňazí. Prednáška pomôže pochopiť princípy pri predaji, komunikácii, ale aj pri vytváraní vzťahov. Na záver sa poslucháči naučia argumentovať na úrovni profi odborníka.

Vo voľno čase sa náš manažér venuje svojej rodine, posilňovaniu, hokeju, ale aj čítaniu kníh od úspešných ľudí.

Tak ako všetkým, aj Tomášovi prajeme #vždyviac úspechov.

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

14 + 4 =