Tatiana Pavlíková

“Prítomný okamih je to, čo vytvára náš život. Vychutnať si ho je to najcennejšie čo máme, a tým vieme dosiahnuť vnútornú rovnováhu a naše životné ciele.”

Tatiana Pavlíková – V Akadémii+ zastáva funkciu manažéra. V oblasti finančného vzdelávania sa pohybuje od roku 2015 a jej pole pôsobnosti je momentálne v Martine.

t.pavlikova@vzdyviac.sk

“Najviac ma baví, keď ľudia prichádzajú na to, že pohľad na život vie byť aj iný ako doteraz. Akadémia+ ľuďom dáva odpovede na otázky z oblasti finančného vzdelávania, a zrazu ľudia vnímajú peniaze ako nástroj, ktorý im pomáha zariadiť si svoj život tak, ako potrebujú.”

V najbližšom období by naša lektorka veľmi rada postúpila na pozíciu P7.

Tatiana je lektorkou prednášky Zaistenie životných rizík. “Jedna zo štyroch hlavných tém rodinných financií je práve životné poistenie. Každý, kto si prejde prednáškou sa dozvie niekoľko dôvodov, prečo sa v dnešnej dobe uzatvára životné poistenie, aké pripoistenia sú na trhu dostupné, ako postupovať pri vypisovaní zdravotného dotazníka a riešiť poistné udalosti.” Ďalšia prednáška v Tatianinom portfóliu je NN. “Predstavenie nášho strategického obchodného partnera a jedinečného produktu, ktorý je znakom našej spoločnej vízie. Poslucháči sa dozvedia konkrétne podmienky pripoistení, ktoré kryjú záväzky, príjmy a rezervy v rodinnom rozpočte pri výpadku príjmu zo zdravotného dôvodu, či už kvôli chorobám alebo vážnym úrazom.”

Svoj voľný čas naša Manažérka trávi v prírode, najčastejšie v lese.

Tak ako všetkým aj Tatiane prajeme #vždyviac úspechov v osobnom i profesnom živote.

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

14 + 13 =