Ing. Roman Krkoška

„V okamihu, keď človek prestane snívať, zomiera. Preto potrebuje neustále rásť a mať veľké sny a ciele.“

Ing. Roman Krkoška – v Akadémii+ zastáva funkciu top manažéra a lektora pre rodinné financie a investície. Do finančnej sféry nahliadol už počas štúdia marketingu a obchodu na Ekonomickej fakulte Vysokej školy v Ostrave. ⁣⁠

r.krkoska@vzdyviac.sk

Zmyslom jeho pracovného nasadenia je inšpirovať ľudí k zmene v živote a k neustálej práci na sebe, lebo každý z nás je pre seba ten najväčší životný projekt. Chce dopomôcť ľuďom k finančnej prosperite a k tomu, aby sa tvorila stále väčšia komunita prosperujúcich ľudí odhodlaných na sebe pracovať a budovať spoločnosť s hodnotami.” 

Pri stanovení cieľov na najbližšie obdobie je Roman veľmi precízny a odhodlaný, s jasnou definíciou i časovým horizontom, ako to pri plánovaní progresu má byť. „Mojou víziou je stať sa štruktúrnym riaditeľom do 5 mesiacov, a otvoriť spolu so svojim tímom seminárne centrum v Bratislave v horizonte 2 rokov. Toto centrum prinesie ďalšie možnosti rastu spoločnosti a pomôže dosiahnuť cieľ stať sa jednotkou na trhu.”

K obsahu jeho prednášky o rodinných financiách hovorí: „Ľudia sa naučia chápať financie komplexne, spoznajú ako svoje peniaze investujú najbohatší ľudia sveta a uznávaní svetoví investori. Celá prednáška dáva ľuďom možnosť dosiahnuť finančnú slobodu, kde majú na výber 2 cesty. Prvá v horizonte 25 rokov, ak sa naučia pracovať s peniazmi a sústrediť sa na vlastný osobný rozvoj. Druhá, ak využijú obchodnú príležitosť a začnú s nami spolupracovať naplno.

Prínosom prednášky Investície je možnosť osvojiť si pravidlá investovania, získanie konkrétnych investičných nástrojov do praxe, know-how ako zhodnotiť svoje peniaze efektívne, a na čo všetko si dať pozor.

Rovnováhu medzi pracovným a osobným životom sa snaží nájsť aj vďaka pravidelnému fitku, športu, trávením času s rodinou, cestovaním či čítaním kníh.

Zanietený a cieľavedomý odborník, ktorého motivuje pomoc druhým a osobný rozvoj. Aj takto vieme zhrnúť vizitku ďalšieho lektora z radov Akadémie+, ktorému želáme splnenie jeho cieľov a #vždyviac energie na ich dosahovanie.

#vždyviac ➕

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

5 + 9 =