Bc. Roman Kostrej

„Úsmev je svetlom v okne, ktoré značí, že srdce je doma.“

Roman Kostrej – v spoločnosti Akadémia+ vystupuje ako top manažér a lektor 3 prednášok. Samotnému finančnému vzdelávaniu sa venuje už takmer 15 rokov, a preto o jeho kvalitách vôbec nemusíme pochybovať.

r.kostrej@vzdyviac.sk

Už počas štúdia aplikovanej informatiky v Trnave bola v prípade pána Kostreja hnacím motorom zvedavosť. Následne, na základe odporúčaní svojich rodičov a ich podpory sa chopil príležitosti v ekonomickej sfére.

Aktuálne našiel zmysel a motiváciu vo svojej profesii hlavne v odovzdávaní pozitívnych informácií, zručností či samotného životného štýlu. Romana je možné vidieť na seminároch v Michalovciach, kde sa venuje témam ako: Filozofia a finančná nezávislosť, Investície I a Stanovanie cieľov.

V rámci seminára sa účastníci majú možnosť zoznámiť s možnosťami investovania, prídu na odpovede na otázku „prečo investovať?“, zbúrajú mýty a dezilúzie, ktoré často stoja v ceste k výnosom. Na druhej prednáške odovzdáva spomínané príležitosti k pozitívnym zmenám vo financiách ako jednotlivcom, tak celým rodinám. No a v rámci poslednej prednášky je nápomocný pri nastavovaní a plánovaní cieľov.

Voľné chvíle si užíva v kruhu rodiny, rád cestuje, zaujíma sa technológie a venuje sa svojim realitám. Za svoj osobný cieľ na najbližšie obdobie si stanovil zorganizovanie jednodňovej zmysluplnej akcie pre jeho obchodnú sieť. V čom mu samozrejme držíme palce a želáme #vždyviac úspechov.

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

2 + 7 =