PhDr. Jozef Szilágyi

„Dobré medziľudské vzťahy sú základom úspechu.“⁠

PhDr. Jozef Szilágyi – V Akadémii+ pôsobí ako riaditeľ obchodnej siete, garant a lektor 4 prednášok. V oblasti finančného vzdelávania pôsobí takmer 20 rokov, a jeho pole pôsobnosti je v Košiciach. ⁠

j.szilagyi@vzdyviac.sk

„Vždy som sa snažil o dosiahnutie vysokých cieľov. Som ženatý, mám tri deti a šesť vnúčat. Pred viacerými rokmi sa mi podaril splniť jeden dlhodobejší cieľ, a to dosiahnuť finančnú nezávislosť. Dosiahnutím tohto cieľa sa mi otvorili ohromné možnosti na cestovanie a poznávanie ľudí v iných krajinách, a čo je najdôležitejšie, môžem sa sám rozhodnúť, s kým budem tráviť svoj čas.“⁠

Na svojej práci má Jozef najradšej prácu s ľuďmi, odovzdávanie informácií a skúseností. Jeho cieľom je spolupodieľať sa na nastavení kvalitných riadiacich procesov. ⁠

Jozef je lektorom viacerých prednášok ako sú Filozofia, Štart+ Profi, Profi +. Prednášky Profi a Profi+, ktorým je aj garantom, sú záverečnými prednáškami s testom v rámci základnej alebo nadstavbovej akadémie. ⁠

Vo voľnom čase sa náš lektor veľmi rád venuje športom – cyklistika, turistika, lyžovanie či golf. Ako už spomenul, veľmi ho baví aj cestovanie, na cestách vždy načerpá veľa novej energie, ktorú využije v ďalších pracovných výzvach. ⁠

Nášmu lektorovi prajeme #vždyviac úspešne zvládnutých prednášok a spokojných poslucháčov. ⁠

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

8 + 4 =