Ing. Peter Brodňan

„Buď chceš alebo nechceš, všetko ostatné sú výhovorky.“

Ing. Peter Brodňan – v spoločnosti Akadémia+ pôsobí ako riaditeľ obchodnej siete a lektor vstupného seminára. Vo finančnom sektore sa pohybuje od roku 2011. Vysokoškolský titul 2. stupňa dosiahol na stavebnej fakulte.

p.brodnan@vzdyviac.sk

Na začiatky svojej kariéry v oblasti finančníctva spomína s úsmevom. Náhodne zavolanie kamarátom na vzdelávací seminár nakoniec priviedlo Petra k tomu, že po čase ukončil aktuálne zamestnanie a začal sa naplno venovať financiám a vzdelávaniu.

„V prednášaní som sa našiel. Keď vidím, že účastníci seminára z neho odchádzajú obohatení o informácie a s uvedomením si faktu, že finančné vzdelávanie je veľmi dôležité, viem, že sme odviedli dobrú prácu. Verím, že finančné vzdelávanie je cesta pre ľudí k lepšej budúcnosti, a som, že rád, že k tomu môžem prispieť práve našou činnosťou.“

Pána Brodňana je možné stretnúť na seminároch najmä v Žiline a Bratislave. Venuje sa hlavne problémom dnešnej doby a inšpiruje účastníkov ako mať peniaze pod kontrolou. „Vstupný seminár vnímam ako „otvárač očí vo svete peňazí“, keďže ľuďom prinesie základný prehľad o plusoch a mínusoch jednotlivých finančných programov, a prinúti zamyslieť sa nad tým, čo sa deje s ich ťažko zarobenými peniazmi,“ približuje špecifiká jeho prednášok.

Na rok 2020 si stanovil priority hlavne v rozširovaní svojej obchodnej siete a hľadaní kľúčových ľudí v nových regiónoch. Verí, že sa mu tak podarí napĺňať víziu finančne vzdelaného človeka v každej rodine. Na vlastnom príklade si je totiž vedomý zmeny, ktorá v jeho živote nastala. A ako hovorí, aj človek bez známosti, množstva peňazí či iných výhod, je schopný stať sa odborníkom a úspešným človekom. Jednoducho musí chcieť, chopiť sa príležitosti a nebáť sa napríklad prijať pozvanie kamaráta na stretnutie.

Peter je úspešný manažér, no zvláda takisto rolu manžela a otca. Voľný čas preto trávi čo najviac s rodinou. Rád cestuje, spoznáva krajiny, vychutná si dobre víno, hudbu a zábavu s priateľmi. No a neoddeliteľnou súčasťou jeho osobného života je šport – ten vníma ako vášeň už od malička.

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

14 + 5 =