Maroš Skupeň

“Každý deň je iba raz za život.”

Maroš Skupeň – V Akadémii+ zastáva funkciu manažéra. V oblasti finančného vzdelávania pôsobí tretí rok. Svoje pole pôsobnosti má najmä v Žiline.

m.skupen@vzdyviac.sk

“Baví ma pracovať v kolektíve mladých ambicióznych inšpiratívnych ľudí, ktorí majú vo svojom živote jasné ciele a spoločnú víziu vzdelávať slovenský národ vo finančnej gramotnosti a umožniť ľuďom dosiahnuť finančnú nezávislosť.”

V najbližšom období by Maroš rád získal titul top manažéra obchodnej siete. Z dlhodobejších cieľov je to najmä titul riaditeľa a stať sa akcionárom v spoločnosti.

Som lektorom prednášky Investície I, v ktorej sa ľudia naučia rozlišovať rôzne investičné
nástroje, využívať ich v prospech seba a svojej rodiny, tak aby svoje peniaze nielen ochránili, ale zároveň výhodne zhodnotili, a tým v budúcnosti naplnili svoje sny a ciele.”

Vo voľnom čase sa náš lektor venuje hlavne svojej priateľke, rodine a športu. Od malička má rád adrenalín, venuje sa horskej cyklistike či lyžovaniu.

Tak ako všetkým aj Marošovi prajeme #vždyviac úspechov. 

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

12 + 3 =