Marián Kostrej

“Prísť načas a oblečený.”

Marián Kostrej – V Akadémii+ zastáva funkciu štrukturálneho riaditeľa. Vo finančnom vzdelávaní sa pohybuje už od roku 2004 a momentálne pôsobí v Michalovciach, Humennom, Sobranciach, Trebišove, Dunajskej Strede a v Nových Zámkoch.

m.kostrej@vzdyviac.sk

Na svojej práci má Marián najradšej to, že môže učiť ľudí, manažovať samého seba a následne aj ľudí a zarobiť na tom. V najbližšej dobe by sa rád stal riaditeľom obchodnej siete. ⁠

“Čo ma najviac napĺňa v tejto firme je, že fungujeme v systéme celá rodina. Pracuje sa nám ľahšie a ideme spoločnou myšlienkou. Veľakrát sa mi rodina poďakuje, ako je dobré, že som tú firmu založil, pri tom všetkom sa spoločne zabávame a popritom zarábame.” ⁠

Marián je lektorom prednášky Leadership, na ktorej sa poslucháči dozvedia ako budovať svoj tím, a čo ich čaká keď ho vybudujú. Prednáška Networking+ rozoberá cashflow kvadrant a poukazuje na to, že ani jeden z tých kvadrantov nie je ani dobrý ani zlý, každý z nich je iný, treba im porozumieť a porovnať výhody v daných kvadrantoch. Ďalšou prednáškou nášho lektora je Podnikanie v Pluse. V prednáške poslucháčom vysvetľuje, ako podnikať s nízkymi alebo žiadnymi nákladmi v našej firme.⁠

V prednáške Biznis+ komunikácia Marián rozoberá praktické informácie, ktoré začínajú verbálnou a neverbálnou komunikáciou, typológiou ľudí, imidžom a gestami, ktoré používame. Poslednou prednáškou je Štart+ kde sa poslucháči dozvedia ako je to v našom biznise, porovnávajúc štartovanie lietadla – keď lietadlo štartuje potrebuje najviac paliva, potom to lietadlo krásne letí, firma je rozbehnutá a funguje. Stačí dodržiavať pravidlá, ktoré dáva sponzor alebo firma. ⁠

Vo svojom voľnom čase na náš štrukturálny riaditeľ venuje najčastejšie svojím psom. Veľmi rád má aj jazdu na koni či ranné zdravotné prechádzky. ⁠

Tak ako všetkým aj Mariánovi Kostrejovi prajeme #vždyviac úspechov, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote.

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

14 + 14 =