Mgr. Lukáš Paško

„Zajtrajšie ráno nie je isté, preto preži svoj deň naplno, najlepšie ako vieš a dokážeš. Uvedomuj si maličkosti a krásy života v detailoch každého dňa.“⁣⁠

Mgr. Lukáš Paško – v spoločnosti Akadémia+ pôsobí ako TOP manažér a garant za vzdelávanie.⁣⁠ Vysokoškolské štúdium úspešne absolvoval na vysokej škole pedagogického smeru v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, informatika a hudobné umenie.⁣⁠

l.pasko@vzdyviac.sk

S finančným vzdelávaním sa stretol ešte na strednej škole, no ako sám hovorí: „Bez výsledku.“ Neskôr sa však začal aktívne zaujímať o investície, predovšetkým o drahé kovy. V roku 2010 sa zúčastnil vzdelávacieho seminára a od nasledujúceho roku sa prehĺbil jeho záujem o finančné vzdelávanie.⁣⁠
⁣⁠
„Dáva mi to zmysel hlavne z pohľadu konečnosti života človeka. Keď si vezmeme, aký čas trávia ľudia v práci na to, aby zarobili peniaze, o ktoré prichádzajú svojou nevedomosťou, tak finančné vzdelávanie je nadčasová myšlienka. Baví ma pomáhať ľuďom, aby ich peniaze pracovali pre nich, a nie oni na peniaze,“ prezradil nám pán Paško svoj pohľad na otázku, čo ho na práci vo finančnom sektore najviac zaujíma a napĺňa.⁣⁠
⁣⁠
Obľúbenou témou v jeho portfóliu sú s určitosťou Rodinné financie. Danú oblasť, nakoľko je zaradená aj do vstupného seminára, považuje za nutný základ. Účastníci prednášky si osvoja pohľad na rodinné financie tak, aby vytváraná peňažná rezerva mala prínos pre nasledujúce generácie. Zároveň dodáva, že je dôležité, aby ľudia pochopili vnímanie finančnej rezervy – tá predstavuje čas ekonomickej aktivity minutý na jej vytvorenie. Preto je dôležité vedieť, kde takéto financie správne investovať.⁣⁠
⁣⁠
Prednáška – biznis komunikácia a jej neverbálne časti je takisto v okruhu jemu blízkych tém, keďže ako sme sa dozvedeli, na túto tému píše záverečnú prácu pre získanie titulu MBA.⁣⁠
⁣⁠
Vo voľnom čase si rád dopĺňa mentálnu i fyzickú energiu pri lyžovaní, jazdení na koni a trávení času s deťmi.⁣⁠
⁣⁠
Profesionál a zanietený človek v jednej osobe, tak by sme zhrnuli vizitku Mgr. Lukáša Paška, TOP manažéra a garanta pre vzdelávanie. #vždyviac ➕

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

5 + 3 =