Ľuboš Kirila

“Načas a pripravený!”

Ľuboš Kirila – v Akadémii+ zastáva funkciu manažéra a lektora pre prednášku Zákony v praxi. V oblasti finančného vzdelávania pôsobí od roku 2012. Svoje pole pôsobenia má hlavne v okolí Michaloviec a v Sobranciach. 

l.kirila@vzdyviac.sk

Ľuboša môžete stretnúť na prednáške Zákony v praxi. Účelom tejto prednášky je oboznámiť poslucháčov o zákonoch, ktoré budú používať pri svojej činnosti.

Počas tohto roka by chcel rozšíriť svoju prednášku o ďalšie informácie a poznatky, a takisto sa stále posúvať vyššie vo svojej kariére.

“Slušnosť, pokora, úprimnosť” – tri dôležité aspekty, ktoré náš lektor považuje za potrebné, aby mal každý, a to nie len v podnikaní.

Voľný čas najradšej trávi so svojimi troma dcérami a manželkou. Medzi jeho záľuby patrí najmä práca v záhrade ale i prechádzky v lese.

Ako každému nášmu lektorovi, riaditeľovi, spolupracovníkovi, či klientovi, tak aj Ľubošovi Kirilovi prajeme #vždyviac úspechov! 

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

13 + 14 =