Bc. Filip Golecký

“Radšej budem mieriť do vesmíru a netrafím sa, ako mieriť do kopy hnoja a trafiť sa.”⠀

Bc. Filip Golecký – v Akadémii+ pôsobí ako garant a lektor prednášky Majetok I a zároveň ako garant prednášok Majetok II a Úvery v praxip. V oblasti finančníctva sa pohybuje viac ako 6 rokov. Jeho pole pôsobenia je v Ružomberku, Šuňave ale aj v Poprade.⠀

f.golecky@vzdyviac.sk

“Najviac ma baví úspech mojich ľudí, pretože je to obraz toho, že som ich správne smeroval a pomohol im k tomu. Taktiež som veľmi rád, keď môžem ľudom ušetriť peniaze, prípadne za tú istú cenu zvýšiť kvalitu ich zaistenia.”⠀

V rámci prednášky Majetok I vzdeláva poslucháčov v tom, čo všetko rozumieme pod pojmom majetok, ako ho vedia nadobudnúť a následne chrániť, aby oň neprišli. Je to základná prednáška, kde účastníci zisťujú, prečo by mal túto tému riešiť. Ako garant prednášky si stanovil cieľ, že ešte viac inšpiruje ľudí, aby sa zaujímali o svoj majetok a neprichádzali oň len preto, lebo šetria na nesprávnych miestach. ⠀

Voľný čas sa snaží Filip tráviť s rodinou a priateľmi. Keďže ako hovorí, byť vzťahový manažér znamená, vedieť sa s každým porozprávať a nájsť si niečo spoločné, čo nás bude spájať.⠀

Filipovi Goleckému prajeme #vždyviac príležitosti na kvalitné spájanie sa s kvalitnými ľuďmi. 

Máte otázky? Opýtajte sa.

Zvoľte možnosť

10 + 2 =