Kontroly evidencie tržieb v e-kase

 

 

Finančná správa informovala, že v tomto období budú prebiehať kontroly zamerané na e-kasy a vydávanie pokladničných dokladov. Ako budú kontroly prebiehať?

Na základe uvoľňovania opatrení a s tým spojené otváranie prevádzok, obnovuje finančná správa svoju činnosť. Nie je však jej cieľom udeľovať pokuty, ale naopak, podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Je dôležité, aby podnikatelia dodržiavali zákon a vydávali pokladničné bloky svojim zákazníkom či klientom. Tieto kontroly nebudú trvať len počas letných mesiacov, ale budú robené pravidelne každý mesiac.

Kto bude kontrolovaný? 

Finančná správa uvidela, že kontrolované budú najmä krajské mestá. Kontrolované budú aj prevádzky, ktoré mali podpriemerné tržby v období od 1.4.-26.6.202, ale aj tie prevádzky, ktoré sa dopustili porušenia zákona v minulosti. 

Kontrolóri budú preverovať okrem ubytovacích a stravovacích zariadení, kaderníctiev, zmrzlinární, jedálnych či kozmetických salónov aj prenosné pokladnice na trhoviskách jarmokoch či festivaloch. 

Finančná správa priamo na prevádzke vykoná online monitoring tržieb, prostredníctvom tabletov, na prevádzke alebo v jej tesnej blízkosti skontrolujú, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa. V prípade že nezistí žiadne nedostatky, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a ku klasickej kontrole ani nepríde. Finančná správa nechce zaťažovať poctivých podnikateľov, práve preto zvolila tento spôsob. 

Chceli by ste vedieť viac o financiách? Absolvujte nás seminár a dozviete sa #vzdyviac z finančného sveta.

Zdroj: Finančná správa SR