Kľúčové opatrenia v oblasti daní

Ministerstvo financií zverejnilo prehľad kľúčových opatrení z oblasti daní v súvislosti so šírením koronavírusu. Ktoré to sú?

Všetky daňové subjekty majú povinnosť splniť všetky povinnosti do konca mesiaca po období pandémie. Ukončenie pandémie bolo 30.9.2020, preto platí termín 2.11.2020.

Kľúčové opatrenia a termíny:

– Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov do 2.11.2020.

– Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov do 30.11.2020.

– Je povinnosťou podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktoré uplynulo v období pandémie do 2.11.2020

– Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrade príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátanie zaplatenia dane do 30.11.2020

– Podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odvedenia dane do 2.11.2020

Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca do 16. 11. 2020.

–  Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom najneskôr do 30. 11. 2020.

–  Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaných daňových priznaní do 31. 1. 2021.

– Poukázanie 2 % správcom dane prijímateľovi na základe podaného vyhlásenia zamestnancom do 26. 2. 2021.

– Od 1. 10. 2020 sa „naštartovali“ všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie prerušené ako sú daňové kontroly alebo v prerušených odvolacích konaniach a daňových exekučných konaniach.

– Ak subjekt neuhradil vyrubenú sumu dane počas obdobia pandémie a uhradí ju do 2.11.2020, nebude sa to považovať za nedoplatok.

– Ministerstvo financií informuje daňové subjekty aj tom, že v prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach.

Zaujímajú vás témy ako sú financie, investovanie či nastavenie si toho správneho rodinného rozpočtu? Príďte na náš seminár a dozviete sa viac aj o týchto témach.

Zdroj: Ministerstvo financií