Hypotéka – zmeny a odhadovaný vývoj 

Najnovšie zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) prinieslo oznámenie o zvyšovaní úrokových sadzieb, ktoré sa začne od februára na najbližšom zasadnutí ECB a malo by pokračovať aj v celom 1. a 2. kvartáli 2023.

Depozitná sadzba by sa tak mala dostať na úroveň 3,25 percenta, čo je najvyššia od konca roka 2008. Čo sa týka refinančnej sadzby, tá by sa mala zvýšiť v marci na úroveň 3,5%.

Aj napriek tomu, že medziročná miera inflácie v decembri klesla z dvojcifernej hodnoty 10,1 percenta na aktuálnu 9,2 percenta najmä z dôvodu poklesu cien energií, stále je to ďaleko od inflačného cieľa ECB na úrovni 2%.

S čím treba v najbližšom období počítať, sú najmä obmedzenia financovania klientov vo veku 40 a viac rokov a pribúdajúce prípady, kedy Slováci budú svoje dlhy splácať aj po 70-ke vzhľadom na rast cien nehnuteľností a zvyšujúce sa úrokové sadzby, pričom mzdy nerastú adekvátne tomuto tempu rastu. Práve pre tieto dôvody dvíha Národná banka Slovenska varovný prst, nakoľko v prípade splatnosti úveru do 70 či 75 roku veku nemusí byť dlžník schopný si na dlhy a splátku zarobiť.

Práve to sú dôvody, pre ktoré regulátor sprísnil podmienky čerpania úverov na bývanie pre ľudí nad 40 rokov od 1.1.2023. Zo zákona si klient môže zobrať úver do výšky osemnásobku ročného príjmu, od 41. roku sa tento limit – takzvané DTI, zníži za každý rok o 0,25.

To znamená, že 42-ročný človek si už bude môcť zobrať len 7,5-násobok ročného príjmu a päťdesiatnik len 5,5-násobok. V praxi to znamená, že s rovnakým príjmom 12-tisíc eur ročne si môže 40-ročný človek zobrať 96-tisíc eur, 42-ročný 90-tisíc eur a 50-ročný už len 66-tisíc eur.

Ďalšie vidieť nižšie: 

Vek klienta Limit – DTI   Vek klienta Limit – DTI
do 40 rokov 8   53 4,75
41 7,75   54 4,5
42 7,5   55 4,25
43 7,25   56 4
44 7   57 3,75
45 6,75   58 3,5
46 6,5   59 3,25
47 6,25   60 3
48 6   61 2,75
49 5,75   62 2,5
50 5,5   63 2,25
51 5,25   od 64 2
52 5      

Vysvetlenie: limit DTI je určený vzorcom a vyjadruje maximálny násobok ročného príjmu

Znížené DTI pre žiadateľov vo veku nad 40 rokov sa nebude uplatňovať v každom prípade. Banky budú maximálnu výšku hypotéky a krátené DTI aplikovať len pre úvery so splatnosťou viac ako do 65. roku veku žiadateľov a na nové úvery. Tzn. že ak 45-ročný žiadateľ bude žiadať o hypotéku so splatnosťou 20 rokov, čiže do jeho 65. roku veku, DTI mu znížené nebude. Toto sa bude o hodnotu 0,25 za každý rok po štyridsiatke znižovať len v prípade dlhšej splatnosti, napríklad do 70. roku veku. DTI banky nebudú žiadateľom znižovať ani pri refinančných úveroch.

Aktuálny prehľad úrokových sadzieb:

  fix 3 fix 5 fix 7 fix 10 fix 15
Prima banka 3,0%% 3,60% 4,00% neponúka neponúka
Slovenská sporiteľňa od 4,49% od 4,59% neponúka od 4,99% od 5,39%
VUB banka od 4,09% od 4,19% neponúka od 4,59% neponúka
Tatra banka od 3,89% od 3,99% od 4,09% od 4,19% neponúka
ČSOB banka 3,85% 3,95% neponúka 4,25% 4,35%
Unicredit Bank 4,09%% 4,19% 4,69% 4,69% neponúka
365 banka od 4,05% od 4,25% neponúka od 4,65% neponúka
mBank 4,34% 4,14% 4,14% 4,24% neponúka
BKS banka od 4,0% od 4,2% od 4,3% neponúka neponúka

UPOZORNENIE: Tabuľka má len informatívny charakter. Sú v nej uvedené úrokové sadzby pri najčastejšie využívaných fixáciách a sú platné k 23.1. 2023. Vo väčšine prípadov však platí, že získanie najnižšej úrokovej sadzby podlieha viacerým parametrom a podmienkam banky (LTV nehnuteľnosti, bonita klienta, otvorenie účtu v danej banke, poistenie schopnosti splácať úver poistené cez banku a podobne). Výslednú úrokovú sadzbu je teda nutné vopred prekonzultovať s naším úverovým špecialistom.

Rozhodnutie je vždy na klientovi, aby si zvážil čo je pre neho najvýhodnejšie. Pri rozhodovaní sa vždy oplatí mať pri sebe skúseného úverového špecialistu, ktorý zhodnotí práve tú vašu situáciu a ponúkne Vám možnosti. 

Využite preto služby našich úverových špecialistov, ktorí vám vedia nájsť riešenie aj v možno neriešiteľných situáciách financovania vášho sna o bývaní, ukážu vám, ako znížiť splátky na stávajúcich úveroch na minimum, alebo vám ukážu, ako úver splatiť skôr bez navýšenia.

Autor článku: Jozef Filipek