Gastrolístky alebo hotovosť?

Od 1. marca budú mať zamestnanci možnosť výberu medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Kto si bude môcť formu príspevku vyberať? Dozviete sa v našom novom článku. 

Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá upravuje vydávanie stravných lístkov. Právo výberu sa vzťahuje na zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení. Pričom zamestnanec by mal byť viazaný výberom 12 mesiacov. 

Plénum ďalej schválilo body na zavedenie elektronickej stravovacej poukážky, ktorá bude povinná od 1. januára 2023. Aj tu však budú platiť výnimky v prípadoch, ak sa elektronická stravovacia poukážka nebude môcť použiť. Napríklad v obchode, bufete či reštaurácií v okolí pracoviska.

Zákonník práce sa má zmodernizovať tým spôsobom, aby zohľadňoval súčasnú digitalizáciu a zamestnanec by mal právo na odpojenie sa počas práce z domu. Právo na odpojenie by malo zabezpečiť, nereflektovať na požiadavky zamestnávateľa napríklad vo večerných hodinách.

Zaujímajú vás finančné témy? Chceli by ste rozšíriť vaše vzdelanie v tomto smere? Absolvujte náš online webinár a dozviete sa viac.