Finančný príspevok na stravovanie od 1.1.2022

Zrovnoprávnenie finančného príspevku na stravovanie s gastrolístkami, nepoteší všetkých. Koho sa týkajú zmeny a čo to bude znamenať pre SZČO?

Pred samotným schválením návrhu zákona, pôvodným návrhom bolo, že zamestnávatelia by mohli poskytovať stravovacie poukážky a finančným príspevkom dodatočne, teda by sa nevyplácali dopredu. Nesúhlasil s tým ale rezort práve, preto bol tento návrh zo zákona vypustený.

Upravili sa však jednotlivé sumy, ktoré budú platné od 1.1.2022. Novela zákona, ktorá bola schválená upravila oslobodenie od dane z príjmov, ktoré s uplatní pre všetky formy zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne podľa zákonníka práce najviac do výšky 2,81 eur.

Ďalšia zmena sa týka SZČO. Daňovník s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením jednoduchého účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Nebude teda potrebné mať doklad/faktúru, o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok. Dôvodom je zníženie administratívnej záťaže. Bez dokladovania do daňových dokladov si bude možné po novom uplatniť 55 % z hodnoty stravného za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. V súčasnosti a do konca tohto roka je to tak, že sa uznáva 100 % celkovej sumy (5,10 eur), avšak je potrebné ju dokladovať.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.