Finančná správa mení doručovanie dokumentov k spotrebnej dani

Pred nedávnom finančná správa oznámila zmeny akou formou, bude zasielať dokumenty. Ďalšou zmenou je aj zasielanie dokumentov za spotrebné dane. Ako to bude po novom?

Finančná správa na základe zákona o e- Governmente môže duálne doručovať elektronických úradných dokumentov (EÚD) v oblasti správy spotrebných daní len do konca roka, prostredníctvom portálu (PFS). Po novom sa od tohto dátumu bude doručovať EUD len do elektrinickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).

Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektrickej schránke na ÚPVS. Začne fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a finančná správa bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už všetky druhy daní.

V tom rozhodnutí sa nachádzajú však ale aj výnimky. Týkať sa to bude zahraničných osôb. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schánku na ÚPVS ale majú zriadenú schránku na PFS, finančná správa im bude doručovať dokumenty do elektronickej osobnej schránky na PFS.

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napr. spis v elektronickej podobe.

Zaujímajú vás podobné témy, ako je investovanie či samotné financie? Absolvujte nás vstupný seminár a dozviete sa #vzdyviac.

Zdroj: Finančná správa SR