Dotácie na nájmy sú spustené

Podnikatelia, ktorí pre koronakrízu museli mať zatvorené prevádzky alebo mali výrazne obmedzenú činnosť, už môžu žiadať o dotáciu na nájomné. Ministerstvo hospodárstva SR spustilo aplikáciu pre žiadateľov o dotáciu.

O dotáciu môže požiadať prenajímateľ, prihlásením na Ústredný portál verejnej správy. Potrebné dáta a informácie, ktoré si prenajímateľ dohodol s nájomcom vyplní do formulára, ktorý následne odošle do elektrickej schránky nájomcu. Následne musí nájomca tento formulár podpísať, prípadne overiť dáta. Po podpísaní nájomcom, musí formulár podpísať aj prenajímateľ až potom sa žiadosť môže byť odoslaná a dostať sa na ministerstvo.

Očakávaný počet žiadostí je okolo 70 až 100-tisíc, z tohto dôvodu je vytvorený harmonogoram podľa krajov, na predkladanie týchto žiadostí. Po vystriedaní všetkých krajov sa tento postup znova zopakuje, aby sa predišlo možnému preťaženiu siete.

Ekonomické následky v dôsledku pandémie COVID 19, sú veľké, preto sa ministerstvo rozhodlo dotáciou na nájomné tieto dôsledky zmierniť. Štátna pomoc sa odhaduje na 200 mil. eur, ktoré budú uvoľnené z kapitoly rezortu financií a z Všeobecnej pokladničnej správy.

 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR